zlatko babić

Najveći izazovi za Vas kao gradonačelnika i Gradsku upravu u 2017. godini

Preuzimanjem  dužnosti gradonačelnika pristupio sam upoznavanju sa stanjem grada i poslovanjem gradskih ustanova i tvrtki i svim onim segmentima društvenog života koji su vezani uz grad. Nastavili smo s investicijama koje su bile pripremljene ili u tijeku, kao npr. pješačko-biciklistička staza Gajeva ulica, pješačka staza i cesta u Batini, cesta u poslovnoj zoni  PZK II, šetnica uz rijeku Kutinicu, izgradnja magistralnog vodovoda do Banove Jaruge, renoviranje kuhinje u školi Mate Lovraka i u vrtiću Maslačak i niz drugih investicija.

Pristupili smo, radi bolje efikasnosti rada gradske Uprave, promjeni organizacije upravnih odjela. S novom organizacijom je usklađen i rebalans proračuna za 2017, te pokrenuto planiranje proračuna za 2018. godinu. Potvrda dobrog planiranja i strategije je donošenje gradskog proračuna za 2018. godinu sa velikom većinom vijećničkih glasova, odnosno sa samo jednim glasom protiv.

Izuzetno je bilo teško zatvoriti proračun u 2017. godine zbog narušene likvidnosti. Prihodi su manji u odnosu na planirane za oko 12 milijuna kuna, a pojavili su se rashodi koji nisu stavljeni u plan proračuna za 2017. godinu na razini od 8 milijuna kuna. Ovakav proračun i financijska situacija koju sam zatekao imala je  za posljedicu narušenu likvidnost Grada Kutine zbog čega smo dovedeni u situaciju da ne možemo izvršiti pravovremeno plaćanje našim dobavljačima.

 

P1020863

 

Koji događaj (aktivnost) Gradske uprave biste izdvojili kao ključan u ovoj godini?

Ključan događaj u 2017. godini i kao svojevrstan uspjeh, izdvojio bih kupnju udžbenika za prve razrede osnovnih škola, što je dio koalicijskog programa i obećanja. Također , ključna stvar je i započinjanje onog dijela koji se odnosi na gospodarsku obnovu, realizacija projekta izgradnje ceste u poslovnoj zoni PZK II i pristupne ceste u industrijskoj zoni (ILZ). Našu ambiciju da u Kutini stvorimo pozitivno poslovno okruženje već prepoznaju neke tvrtke, te je svoj dolazak najavila firma Ziegler, koja će zaposliti određen broj ljudi s područja grada Kutine.

Nešto drugačijim pristupom obilježavanjem Dana grada i organizacijom Zimske čarolije dali smo jednu novu kvalitetniju dimenziju društvenom životu u gradu.

 

P1140154

 

Jeste li se tijekom ove godine susreli s problemom koji niste mogli riješiti?

Ključan problem je vrlo složena situacija u društvu Eko-Moslavina koje se bavi zbrinjavanjem otpada. Tvrtka je zbog neracionalnog pristupa u vođenju poslovanja , na način da su prihodi bazirani na zbrinjavanju otpada iz vanjskog obuhvata,  dovedena u poziciju da će tu štetu „plaćati“ buduće generacije građana Kutine. Iz drugih gradova u 4 godine deponirano je oko 100 000 tona otpada. Šteta koja je nanesena može se mjeriti u stotinama milijuna kuna.

Prihvaćanjem otpada iz drugih gradova popunili smo deponiju i građani Kutine neće moći na deponiju deponirati vlastiti otpad veće će u budućnosti biti prisiljeni otpad odvoziti na neke udaljene deponije što naravno košta. Također nas čeka izuzetno visoki trošak  zatvaranja deponije koju smo neracionalno popunili.

Najveći je problem što je prihod od deponiranja tuđeg otpada trošen na plaće novozaposlenih djelatnika, a ne za investicije kao što su oprema za razvrstavanje otpada, dodatne kante, kamioni, sustav čipiranja, komposteri, reciklažno dvorište.  Tvrtka se nije pripremila za postupke razvrstavanja otpada sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, što će zahtijevati pronalazak izvora financiranja ovih projekata, a da se zadovolje rokovi iz Uredbe koja je na snazi. Problem poslovanja tvrtke Eko -Moslavina trenutno je najveći problem Gradu Kutini i u pronalaženju najboljeg rješenja postupit ćemo u skladu sa Zakonom, u cilju održavanja redovnog poslovanja i očuvanja zaposlenosti u društvu.

 

KT 2

 

Suradnja s građanima (udrugama) i najčešća pitanja građana (udruga) kada ste na terenu?

Najčešća pitanja građana su u svezi lošeg stanja cesta, posebno u prigradskim naseljima. Točna je činjenica da su ceste u Kutini u izuzetno lošem stanju, koliko županijske ceste, tako i nerazvrstane ceste za koje je odgovoran grad Kutina. Slijedeća pitanja građana vezana su uz opskrbu pitkom vodom, jer poznato je da niz naših naselja nema pitku vodu.

Izgradnju  vodovodne mreže i odvodnje riješit ćemo kroz projekt „EU Moslavina“, ulaganjem na razini 330 milijuna kuna, financiranjem većim dijelom EU sredstvima, a sama izgradnja započet će 2019.godine. Sanacija županijskih i gradskih cesta izvršit će se prema raspoloživim financijskim sredstvima, uz nastojanje da ulaganje u ceste bude kontinuirano, svake godine, te možemo očekivati da ćemo tim načinom ceste obnoviti kroz nekoliko godina.

 

Sveukupna ocjena 2017. godine

Godina 2017. bila je izborna godina i kao takva sigurno je obilježila prioritete u gospodarstvu i društvenom životu grada Kutine. Nakon izbora bili smo suočeni s činjenicom da prihodi neće biti realizirani na planiranoj razini, tako da je nužno bilo smanjiti rashode, što je i učinjeno.

Rashodi su smanjeni za oko 10%, što su ,na žalost, na svojim prihodima osjetile udruge, a u manjoj mjeri i cijeli standard  kulturnog, sportskog i društvenog života grada Kutine. Ova mjera bila je nužna, jer si ne možemo dozvoliti da trošimo više novaca nego što su nam prihodi.

 

KT 3

 

Prvi koraci u 2018.

Početak 2018. godine obilježit će realizacija projekta izgradnje poduzetničkog inkubatora, kao i energetska obnova 5 objekata škola i vrtića. Ukupno ulaganje u ove projekte  je 23 milijuna kuna. Nastavit ćemo s izgradnjom pristupne ceste novoj ILZ. Očekujemo da ćemo novim mjerama i realizacijom projekta poduzetničkog inkubatora pojačati gospodarsku aktivnost i stvoriti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta.

Izdvajajući značajna sredstva za financiranje kupnje udžbenika, subvencije prijevoza učenika i dodjele stipendija, želimo mladim obiteljima omogućiti kvalitetno okruženje u kojem će moći ostvariti siguran i perspektivan suživot u našoj zajednici Nećemo izostaviti ni ostale dijelove našeg koalicijskog programa kao što su pomoć mladim gospodarstvenicima kroz niz mjera. Izuzetno ćemo biti aktivni u cilju povećanja zdravstvenog standarda dovođenjem specijalista u Dom zdravlja Kutina.

Započet ćemo realizaciju projekta izgradnje doma za starije i nemoćne i stambene zgrade za branitelje na novom gradskom trgu. Ključna nam je orijentacija na stvaranje uvjeta za dolazak novih poduzetnika u Kutinu i prema potrebi ćemo financiranje usmjeriti u tu svrhu. Npr. maksimalno ćemo se angažirati da stvorimo potrebne uvjete za dolazak i širenje firme Zigler u Kutini. I dalje ostaje isti i jedini cilj: povećati zaposlenost u Kutini.


 

 

 

 

 

 

Zlatko Babić o Kutini u 2017. godini
5.00(1 glas)
Komentara(0)

Napišite komentar