BICIKL1

Turizam iz godine u godinu postaje sve važniji sektor gospodarstva Sisačko- moslavačke županije, a jedan njegov oblik posebno je popularan. Radi se o cikloturizmu- ekološki i ekonomski isplativijem vidu turizma. Sa ciljem dodatnog poticanja biciklističkog turizma, Sisačko- moslavačka županija i Ministarstvo turizma  RH tiskali su kartu „Cikloturizam SMŽ – Volim moj bicikl“.

Karta sa svim označenim rutama na području naše županije tiskana je na hrvatskom i engleskom jeziku, a osim geografskih ruta, sadrži i popis restorana i smještaja, lokacija bike stupova s alatima za manje popravke i solarnih stupova za punjenje mobilnih uređaja.

Za razvoj cikloturizma u SMŽ izrađen je i Operativni plan razvoja za razdoblje od 2017. do 2020.godine, a potporu tom projektu daju i zainteresirani gradovi i općine te Hrvatske ceste, Hrvatske vode,  ŽUC-SMŽ, Zavod za prostorno uređenje SMŽ, Razvojna agencija Si-Mo-Ra, PP Lonjsko polje, Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije, Destinacijski menadžment Zrin d.o.o. i  Biciklistički klub ROD.

U projekt se nedavno uključio i Grad Novska i to s projektom postavljanja replike starog bicikla u središtu Novske.

 

BICIKL7

 

 

 

 

Tiskana karta biciklističkih ruta u Sisačko – moslavačkoj županiji
5.00(1 glas)
Komentara(0)

Napišite komentar