uosi

Udruzi osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije odobreno je  3.248.260,00 kn za provedbu projekta „Nove vještine za jednake mogućnosti“ prijavljenog na Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ financiranog od strane Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. i uz nadležnost Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Svrha ovog projekta je uključivanjem žena u nepovoljnom položaju s područja Sisačko-moslavačke županije na tržište rada smanjiti stopu nezaposlenosti žena koje pripadaju teže zapošljivim i ranjivim skupinama, a s druge strane projekt će pridonijeti prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika, prvenstveno  članova Udruge – osoba s invaliditetom te osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju, pružajući im podršku u svakodnevnom životu, koji žive u teško dostupnim i nerazvijenim područjima Sisačko-moslavačke županije.

Ovim projektom planiramo zaposliti 20 žena, uvesti ih u svijet rada kako bi stekle vrijedno radno iskustvo i osjećaj korisnosti, samim time i povećati njihovu zapošljivost i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Jedna od aktivnosti bit će i dodatna izobrazba zaposlenih žena za stjecanje zvanja “Njegovateljica starih i nemoćnih osoba” i “Računalna operaterka”. Kroz projektne aktivnosti utjecat će se i na prevenciju prerane institucionalizacije osoba s invaliditetom, starijih i nemoćnih osoba, njihovu socijalizaciju te će im se olakšati život u vlastitom domaćinstvu, a samim time utjecat će se i na poboljšanje kvalitete života, odnosno na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti. Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za šest krajnjih korisnika što smatramo da je i najoptimalnija brojka zbog udaljenosti domaćinstava krajnjih korisnika na ruralnom području koja su uglavnom smještena na rubovima sela. Zanimljivost projekta su odobrena sredstva za kupnju bicikla kojim će žene obilaziti domove korisnike, te kupnja na mjesečnoj bazi osnovnih životnih potrepština krajnjim korisnicima u vrijednosti 200 kn mjesečno.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te s druge strane potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života krajnjih korisnika, prvenstveno osoba s invaliditetom i u starijoj životnoj dobi. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje -Područni ured Sisak, Centar za socijalnu skrb Petrinja i Grad Petrinja. Voditeljica projekta je Manda Šalić, u projektnom timu zaposlit ćemo jednu novu visokoobrazovanu osobu te administratora preko student servisa koji će prva tri mjeseca projekta, u suradnji s partnerima, birati korisnike i žene. Sam projekt provodit će se 30 mjeseci.


 

„Nove vještine za jednake mogućnosti“
0.00(0 glasova)
Komentara(0)

Napišite komentar