TZ3_260717

„Glavni atributi Novske kao turističke destinacije su, prirodne ljepote, ugodna klima, kulturni resursi i atrakcije te kultura života i rada“, rečeno je u uvodnom dijelu radionice „Turizam i kulturni turizam Grada  Novske danas“, održane u Gradskoj vijećnici u Novskoj.

 

TZ1_260717

 

Analizu postojećeg stanja predstavile su Vida Iličić, direktorica Poduzetničkog centra iz Garešnice, sa suradnicama, Anom Rajčević i Željkom Anđel, koje rade na „Strategiji razvoja turizma s naglaskom na kulturni turizam Grada Novske“.

 

TZ2_260717

 

„Klaster kulture“ kao odobreni projekt razvoja turističke ponude temelji se na kulturnoj baštini  jezgre grada, a među najznačajnijim kulturno povijesnim atrakcijama ističe se zgrada Hotela Knopp, zgrada Drapczinski i crkva sv. Luke Evanđeliste, objekti koji su ujedno i najvažniji arhitektonski primjerci unutar građevinskog fonda povijesne jezgre Novske.

 

TZ4_260717

 

Ovi objekti su registrirani kao kulturna dobra Republike Hrvatske, ali i zgrada Pošte, te crkve u Lovskoj, Rajiću i Staroj Subockoj, kao nepokretna kulturna dobra te više tradicijskih drvenih kuća u Staroj Subockoj i Plesmu. Navedeni su i ostala preventivno zaštićena kulturna dobra u Novskoj kao i  Starom Grabovcu i Plesmu, te kulturno povijesne zbirke predmeta.

– Važno je detektirati sve raspoložive resurse koje Grad ima, koji bi se mogli ponuditi i biti u funkciji turizma, sve što doprinosi razvoju cjelokupne ponude gostima, kazala je Vida Iličić, naglasivši ono  najvažnije, „ljubav prema Novskoj“.

 

 

U analizi postojećeg stanja istaknuti su i prirodni resursi u funkciji turističke ponude, Park prirode Lonjsko polje,  Novljansko jezero kao i lovišta, a  navedeno je više događaja i manifestacija koje privlače posjetitelje te ponuda smještajnih i uslužnih  objekata za hranu i piće.

„Strategija razvoja turizma“  otvara široki dijalog između građana, gradskih ustanova i udruga koje djeluju na području Grada Novske, pa će s vremenom kroz njihove prijedloge  biti upotpunjena i drugim sadržajima kao doprinos razvoju turizma.

Kako turizam ima gospodarski značaj na slijedeću radionicu biti će pozvan i „privatni sektor“, vlasnici OPG-a i ponuđači ostalih sadržaja u dijelu turističke ponude.

Strategija razvoja turizma – naglasak na kulturnoj ponudi Grada Novske
0.00(0 glasova)
Komentara(0)

Napišite komentar