Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Novska

Uspješna provedba operacije “Financiranje HGSS-a Novska” u vrijednosti 230 tisuća kuna

U sklopu operacije „Financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Novska“ FSEU.2022.MUP.146. koja se financira EU sredstvima iz Poziva „Financiranje službi spašavanja za potrebe stanovništva nastalih kao posljedica serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije (FSEU.2022.MUP.)„ Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Novska bogatija je za novu opremu za djelovanje na različitim terenima i uvjetima spašavanja.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava između Ministarstva unutarnjih poslova kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa te Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Novska kao Korisnika bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, Korisniku su dodijeljena bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 229.640,65 kn s PDV-om.

Sredstvima se financiraju aktivnosti operacije koje obuhvaćaju nabavu nove opreme, provedbu postupaka nabave rashodovane i oštećene opreme te troškove upravljanja projektom i administracije. Bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) nabavljena je oprema za spašavanje i krizne situacije ( ručne i čeone svjetiljke, transportne vreće, šator, penjačke kacige, sklopivi kreveti za kampiranje, statička i dinamička uža, OK i asimetrični karabineri, penjalica, ručna i prsna penjalica, spuštalice s asistiranim kočenjem, kordurirana odijela za speleologiju, pojasevi, te prsni pojasevi za speleologiju,, tehničko pomoćno uže, višenamjenski pojasevi itd…) letjelica bez posade, dron te oprema za telekomunikaciju odnosno ručne radio postaje.

Kvalitetna, nova i suvremena oprema i alati preduvjet su brzog i efikasnog odgovora žurnih službi na raznovrsne krizne intervencije. Upravo zbog adekvatnog odgovora na krize, jačanja operativne i tehničke spremnosti za reakciju, a time i bolju razinu zaštite ljudi i imovine u situacijama kriza, Ministarstvo unutarnjih poslova angažirano ulaže u infrastrukturne kapacitete žurnih službi Poboljšanje tehničke opremljenosti važna je komponenta pri djelovanju specijaliziranih timova za spašavanje i traganje. O značaju tehničke opremljenosti i obučenosti službi poput HGSS-a, govori i činjenica da je od prvog dana potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, HGSS na terenu imao oko 600 spašavatelja i potražnih timova s oko 2500 intervencija, dok je statistički svaki član službe proveo više od tri dana na terenu u Petrinji i okolici. Samo u prvih šest sati od razornog potresa, potražni timovi su pronašli svih 10 nestalih ili pod ruševinama zatrpanih osoba.

Još vijesti

Novska

Uzbudljiva konferencija “Invest in Novska” urganizirana je u suradnji Grada Novske, Razvojne agencije Grada Novske i časopisa “Lider“. Konferencija je privukla predstavnike Vlade, udruženja,...

Novska

Mali rehabilitacijski centar Osnovne škole Novska od danas je proširen za dodatni prostor u područnoj školi Stari Grabovac u kojem će se nalaziti senzorna...

Novska

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SIMORA i Poduzetnički inkubator PISMO, uz podršku mnogih, drugu godinu za redom organizira ljetni gaming kamp za djecu u Novskoj....

Novska

Grad Novska u suradnji sa Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH) poziva sve uzgajivače svinja da se odazovu na predavanje na temu prevencije...

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.