Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Kutina

Za razvoj grada Kutine 220 milijuna kuna u 2023. godini

U Poduzetničkom inkubatoru Kutina javnosti je predstavljen Proračun Grada Kutine za 2023. godinu. U 2023. godini planirani prihodi Grada Kutine iznose 220.054.000,00, jednako kao i rashodi Grada što su predstavili gradonačelnik Zlatko Babić sa pročelnicima nadležnih upravnih odjela.

U Proračunu za 2023. godinu planira se nastavak gradnje velikih investicija u gradu Kutina, a najznačajnije su:

– izgradnja dječjeg vrtića 23,00 mil, kn, izgrađen je u vrijednosti 11,0 mil kn (vlastita sredstva)
– izgradnja objekta na Trgu dr. F. Tuđmana  38,00 mil, (vlastita sredstva 23 mil kn)
– izgradnja gradskih cesta 5,0 mil, (ŽUC 1.0 mil. kn, ostalo vlastita sredstva)  nogostupa i parkirališta,
– rekonstrukcija šumskih prometnica, 6 mil. kn (EU projekt)
– rekonstrukcija doma Husain (vlastita sredstva 570.000,00 kn)

U prijedlogu Proračuna među novim investicijama planira se rekonstrukcija društvenog doma u Repušnici u iznosu od 9,2 mil, pristupna cesta PZK III u vrijednosti od 5,5 mil, nabavka posuda za prikupljanje otpada 1,0 mil kn, obnova javne rasvjete – led rasvjete 9,0 mil kn, rekonstrukcija Kolodvorske ulice II dio 0,8 mil kn, izgradnja javne rasvjete na šetnici uz Kutinicu 0,6 mil kn, nogostup u Dalmatinskoj ulici 0,15 mil kn, sanacija divlje deponije u Romskom naselju 1,0 mil kn te izrada elaborata i studija za geotermalnu energiju 1,3 mil kuna.

Nastavlja se pružanje potpora gospodarstvu, stvaranje uvjeta za razvoj gospodarstva, prvenstveno kroz poduzetničke zone, program poticanja pomoći gospodarstvu oslobađanjem od doprinosa i komunalne naknade ukoliko grade u poduzetničkoj zoni, poticanje zapošljavanje, kao i subvencije kamata na kredite.

„I u ovom Proračunu planiramo zadržati dostignutu razinu standarda u Gradu Kutini posebice u školstvu i predškolstvu, kulturi, športu, zdravstvu i socijali te su u Proračunu planirana i dodatna sredstva našim ustanovama. Cilj je nastavak gradnje objekata u osnovnim školama kako bi se u svim školama omogućila jednosmjenska nastava, financiranje logopeda, dolazak specijalista, rad ljekarni u jednoj smjeni, kao i pomoć  umirovljenicima za uskrsne i božićne blagdane za koju je predviđeno 700.000,00 kn“, poručio je gradonačelnik Zlatko Babić.

Prijedlogom Proračuna prioritet je zadržati financiranje svih oblika i mjerama pomoći građanima (poticaj natalitetu, nabavka školskog pribora i radnih bilježnica, stipendiranje učenika i studenata i dr),  produženi boravak, pomoćnici u nastavi, cilj je pomoć djeci u školi.

Za udruge civilnog društva planirana su sredstava na razini protekle godine te će ista biti odobrena u sklopu programa putem javnog poziva, prema zakonu povećavaju se izdavanja za vatrogasnu zajednicu sa 600.000 kn na 800.000 kn, za nabavu ljestava u Vatrogasnoj postrojbi biti će izdvojeno 300.000,00 kn, za izgradnju skate parka  500.000,00kn te će se nabaviti električna vozila u PP Lonjsko polje, čak njih 5 u iznosu 1,2 mil kn, dok će Grad izdvojiti 125.000,00 kn za spomenuto.

U idućoj proračunskoj godini i dalje će  samci koji imaju prihod manji od 2.500,00 kn  biti oslobođeni od plaćanja komunalne naknade, ali i građani koji žive u zajedničkom kućanstvu, a imaju prihod manji od 1.700,00 kn po  članu kućanstva.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u iznosu  od 41.062.000,00 kuna iz razloga što se očekuje povećanje plaća radnicima koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

Porez na imovinu/ porez na promet nekretninama očekuje se u iznosu od 3,4 milijuna kuna zbog zaostalog razreza poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave, dok će se prihodi od  državnih upravnih i sudskih pristojbi smanjiti zbog izmijene Zakona u dijelu smanjenja i ukidanja određenih pristojbi.

Sredstva za fiskalno izravnavanje povećavaju se sa 15.377.000,00 na 16.667.000,00 kn, dok će se iz namjenskih sredstava od zaduživanja u 2023. godini utrošiti 14.323.497,00 kuna za solarne elektrane, sufinanciranje izgradnja Doma za stare i nemoćne u Kutini i izgradnja zgrade na Trgu dr. Franje Tuđmana.

Još vijesti

KULTURA

Likovna izložba nazvana po radu poznatog slovenskog umjetnika Marka Pogačnika. Izložba nam donosi radove iz muzejskog fundusa koji su na različite načine tematski vezani...

Kutina

U Kutini će se 2. listopada 2023. godine održati vježba Stožera civilne zaštite Grada Kutine od 08:00 sati do 14:00 sati koja će se...

Kutina

U organizaciji Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Kutine i u nazočnosti generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, ravnateljice Uprave vodnog...

Kutina

U Kutini su u subotu, 23. rujna 2023. godine, uručeni ključevi 10 stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji umrlog...

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.