Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Kutina

U Kutini potpisan Ugovor o izvođenju radova na povećanju kapaciteta deponija

U Vijećnici Grada Kutine potpisan je Ugovor o izvođenju radova na povećanju kapaciteta deponija, tj. o izvođenju radova na sanaciji deponije na osnovi provedenog postupka javne nabave gdje je za izvođača  adova odabrana zajednica ponuditelja KOSTAK d.d. iz Krškog s podružnicom u Zagrebu i Opera groupa d.o.o. iz Zagreba.

Više zamjenica gradonačelnika Kutine Ivana Grdić

“Osnovni ugovor o korištenju sredstava Fonda o sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada u Kutini  potpisan je još davne 2005. godine u kojem je određeno sufinanciranje Fonda s 80%. U međuvremenu od 2005. godine pa do danas potpisano je desetak aneksa ugovora koji definiraju određene datume i  poslove koji su bili vezani uz to. Dodatkom 10 koji potpisan 9. siječnja 2021. godine uz postojeći porast kreditiranja od 80% određeno je da Grad Kutina ima obvezu izraditi kompletnu izmjenu i dopunu projektne dokumentacije, ishoditi potrebne akte za građenje te realizirati cjelokupan program sanacije do kraja 2022. godine.

Prvo je bilo potrebno ishoditi rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o nepotrebnosti provođenja novog postupka procjene utjecaja na okoliš namjeravanog zahvata sanacije s nastavkom odlaganja na odlagalištu. Ishodili smo i lokacijsku dozvolu za predmetni zahvat, nakon čega je izrađen glavni projekt za predmetnu rekonstrukciju povećanja kapaciteta u veljači 2021. godine. Temeljem glavnog projekta i troškovnika ishođena je 15. 4. 2021. godine i pravomoćna građevinska dozvola slijedom čega je gradonačelnik donio odluku 6. 8. o početku provođenja postupka javne nabave.

U postupku javne nabave zaprimljeno je ukupno 7 ponuda te temeljem pregleda svih ponuda odabrana je ponuda spomenute zajednice. Što se tiče samog projekta, ovdje se radi o proširenju, tj nadogradnji deponije neopasnog otpada koja sadrži otvaranje zapadne zatvorene plohe odlagališta izvođenjem kompletnih brtvenih slojeva i obodnih nasipa, spajanje sa sadašnjim plohom koja je aktivna te podizanje cjelokupne visine odlaganja otpada za oko 10 m.

Kapacitet takvog proširenja nadogradnje je oko 120 000 kubika otpada kojom količinom su obuhvaćene, i morat ćemo prihvatiti, i određene količine otpada s odlagališta iz naše županije. To je određeno planom zatvaranja lokalnih deponija prema rješenju i odlukama Vlade RH kako će odlagalište Kutina ostati u Županiji jedno od zadnjih odlagališta te će morati prihvatiti dio otpada iz gradova unutar Županije, sve do dana otvaranja regionalnog odlagališta Šegulje koje je u nekom dijelu za sada projektne dokumentacije.

Uvođenje izvođača u posao je u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora i rok završetka svih radova je 360 dana od dovođenja u posao. Želim izvođačima dobar posao, dobro vrijeme i da sve obavimo na  tehnički odgovoran i vremenski zadovoljavajući način”, rekao je Eduard Gelešić, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša.

“Zahvaljujem na prilici da se dokažem u Kutini s partnerima. Ovakvi radovi vezani su na životnu sredinu i okoliš te se veselim  tomu što napredak u ovom području znači da smo kao država, kao građani, kao društvo, sazreli na taj način i znamo kako je zaštita okoliša naša odgovornost. Mi garantiramo da ćemo kvalitetno, korektno i pravovremeno završiti projekt“, rekao je Miljenko Muha, predsjednik uprave KOSTAK d.d.

„Kao zajednice izvođača imamo znanja i iskustava u spomenutim radovima te se nadam da  ćemo radove izvesti u skladu s rokovima te traženoj kvaliteti“, dodao je direktor Opera groupe d.o.o. Srećko Babić.

Još vijesti

Kutina

U organizaciji Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju iz Kutine i u nazočnosti generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića, ravnateljice Uprave vodnog...

Kutina

U Kutini su u subotu, 23. rujna 2023. godine, uručeni ključevi 10 stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima obitelji umrlog...

Kutina

Tema 22. Europskog tjedna mobilnosti je „Štedite energiju“ („Save Energy“), a slogan i ove godine ostaje „Kombiniraj i kreći se!“ („Mix & Move!“), kojim...

Kutina

Gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić u društvu pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša Eduarda Gelešića obišao je radove na uređenju...

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.