Sisak POTRES

U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 39 877 oštećenih stambenih objekata, te ih je do sada pregledano 37 873.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 413 objekata, a zbog oštećenja 4 247.

Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3 714 objekata, dok oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ ima njih 4 521.

Uporabljivo bez oštećenja je 704, a bez ograničenja 7 297 objekata.  Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 977 objekata, izvijestili su iz županije.

Na pregled u našoj županiji čeka još oko 2000 oštećenih stambenih objekata
3.00(2 glasova)
Komentara(0)