sastanak

Gradonačelnica Petrinje Magdalene Komes održala je sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture i medija na čijem čelu su bili državni tajnik dr.sc. Ivica Poljičak, glavna tajnica Marica Mikec, dipl.iur, glavni konzervator Tomislav Petrinec, dipl.ing.arh i pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku dr.sc. Ivana Miletić Čakširan.

Glavna tema sastanka bila je problematika vezana za obnovu objekata kulturnog dobra na području grada Petrinje te inicijativa za izradu Plana obnove. Plan obuhvaća četiri važna objekta namijenjena za javni društveni sadržaj, ali i 32 kuće.

Ta četiri važna objekta su Srednja škola, Prva osnovna škola, stara Vijećnica i zgrada Arhiva i katastra na adresi Gundulićeva 1, a predstavnici Ministarstva izvijestili su kako su sva svoja sredstva za ovu godinu, a koja je osigurao Fond solidarnosti, namijenili Petrinji i to upravo obnovi navedenih objekata.

Predloženo je da se što prije donese Plan obnove za petrinjsko područje te da sam postupak obnove provede Sisačko-moslavačka županija uz pomoć Grada Petrinje, jer Ministarstvo jednostavno nema dovoljno kapaciteta za provedbu takvog postupka.

Gradonačelnica Komes zahvalila se na ovoj pomoći te je prihvatila prijedlog suradnje u izgradnji Nove Petrinje.

Također, najavila je javna savjetovanja u kojima bi sami građani Petrinje mogli sudjelovati u izgradnji novog vizualnog identiteta grada te je kazala kako će Grad Petrinja poslati sve svoje prijedloge, zahtjeve i mišljenja pročelnici Konzervatorskog odjela u Sisku po pitanju izrade Plana obnove.

Sastanku s predstavnicima Ministarstva kulture i medije nazočili su i predstavnici Sisačko-moslavačke županije – zamjenik župana Mihael Jurić i pročelnik Darjan Vlahov te predstavnici Grada Petrinje – privremeni pročelnici Ivan Begić, Jasmina Robinić Tkalčević i savjetnici Ana Aleksić Pezelj, Vlasta Vuglec, Kata Rupčić i Miljenko Badel.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes održala radni sastanak s predstavnicima Ministarstva kulture i medija
0.00(0 glasova)
Komentara(0)