potres petrinja

Dosad su u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena 39 902 oštećena stambena objekta, dok ih je pregledano 37 901. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 413 objekata, a zbog oštećenja njih 4 252.

Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3 716 objekata, dok oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ ima njih 4 523.

Uporabljivo bez oštećenja je 704, a bez ograničenja 7 297 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 996 objekata, izvijestili su iz županije.

Dosad u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljena 39 902 oštećena stambena objekta
0.00(0 glasova)
Komentara(0)