potres sisak

Do sada je u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno 39 856 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 848. Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 413 objekata, a zbog oštećenja njih 4 238.

Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3 715 objekata, dok oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ ima njih 4 517. Uporabljivo bez oštećenja je 704, a bez ograničenja 7 296 objekata. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 965 objekata, izvijestili su iz županije.

Također, na potresom pogođenom području dosad je uklonjeno 155 objekata koji su prijetili sigurnosti, dok je u tijeku uklanjanje objekata na 15 lokacija. Riječ je o devet lokacija u Petrinji, po dvije lokacije su u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici, te je po jedna lokacija u Dvoru i Majuru.

Uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ukupno su zaprimili 8 705 zahtjeva za obnovom, a za nekonstrukcijsku obnovu zaprimljeno je 6 916 zahtjeva.

Uredi Ministarstva graditeljstva dosad zaprimili 8 705 zahtjeva za obnovom
1.00(1 glas)
Komentara(0)