Potres

Prema najnovijim podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno je 39 774 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 749.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 414 objekata, a zbog oštećenja njih 4218. Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3711, dok oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ 4489 objekata. Uporabljivo bez oštećenja je 704, a bez ograničenja 7293 objekta. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 919 objekata, izvijestili su iz županije.

Na potresom pogođenom području dosad je uklonjeno 110 objekata koji su prijetili sigurnosti, te je u Sisačko-moslavačkoj županiji u tijeku uklanjanje objekata na 20 lokacija. Radi se o sedam lokacija u Hrvatskoj Dubici, šest u Hrvatskoj Kostajnici, tri u Petrinji te se po dvije lokacije nalaze u Sisku i Martinskoj Vesi.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaprimilo je ukupno 8532 zahtjeva za obnovom, a od toga su mobilni uredi zaprimili 3185 zahtjeva. Također, u Petrinji je do sada zaprimljeno 2835 zahtjeva, u Sisku 929, u Glini 703, u Hrvatskoj Kostajnici 585, dok je u Lekeniku zaprimljeno 295 zahtjeva.

Osim toga, dosad je u Sisačko-moslavačkoj županiji zaprimljeno 6039 zahtjeva za nekonstrukcijskom obnovom.

U Sisačko-moslavačkoj županiji pregledano 37 749 objekata, u tijeku uklanjanje na 20 lokacija
5.00(1 glas)
Komentara(0)