potres petrinja

Grad Petrinja na svojim je službenim stranicama obavijestio građane kako će za sve objekte koji su dobili oznaku NEUPORABLJIVO ZBOG OŠTEĆENJA (crvene oznake – N2) donijeti rješenja o ukidanju obveze plaćanja komunalne naknade.

Tako svi obveznici čiji su objekti dobili navedenu oznaku do 1. kolovoza trebaju dostaviti potrebne podatke: ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, OIB, adresa prebivališta i boravišta odnosno sjedišta pravne osobe, adresa objekta koji je dobio oznaku NEUPORABLJIVO ZBOG OŠTEĆENJA (N2), dokaz o neuporabljivosti – dovoljna je i slika naljepnice na kojoj je vidljiva adresa te kontakt broj.

To je potrebno kako bi se lakše uskladili podatci u evidenciji komunalne naknade.

Podatci se mogu dostaviti osobno ili putem pošte na privremenoj adresi Gradske uprave u Ulici Braće Hanžek 19, Petrinja (bivša KOTVA), ili pak putem maila na: ivana.bartulic@petrinja.hr ili danijela.matkovic@petrinja.hr.

Također, za sve eventualne upite i nejasnoće građani mogu nazvati na brojeve telefona 044/515-229 (Ivana Bartulić) ili 099/582-6743 (Danijela Matković).

Naime, Grad Petrinja donio je Odluku o mjerama za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Grada Petrinje oslobađanjem od plaćanja komunalne naknade („Službeni vjesnik“, broj 3/21), a kojom je oslobodio plaćanja komunalne naknade sve obveznike plaćanja komunalne naknade na području Grada Petrinje za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine.

Isto tako, Hrvatske vode, odnosno Upravno vijeće 22. travnja 2021. godine donijelo je Odluku o izuzeću od plaćanja naknade za uređenje voda kao mjere za ublažavanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom za nekretnine po pojedinim jedinicama lokalne samoupravu u Sisačko-moslavačkoj županiji, KLASA: 022-03/21-04/02, URBROJ: 50301-29/09-21-1, a kojom je nekretnine na području Grada Petrinje izuzeo od plaćanja naknade za uređenje voda za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. godine.

Iz Grada Petrinje navode kako će pravovremeno dostaviti račune obveznicima komunalne naknade i naknade za uređenja voda za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.

Grad Petrinja oslobađa od plaćanja komunalne naknade sve one čiji su objekti dobili crvenu oznaku N2
0.00(0 glasova)
Komentara(0)