POTRES

Prema najnovijim podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je prijavljeno 39 735 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 697.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412, a zbog oštećenja 4 213 objekata. Oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3706 objekata, dok oznaku ‘privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ ima 4 477 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 704, a bez ograničenja 7 293 objekta. Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 892 objekta, izvijestili su iz županije.

Također, na području naše županije u tijeku je uklanjanje objekata na ukupno pet lokacija, odnosno na tri lokacije u Petrinji te na dvije lokacije u Glini.

Dosad su na potresom pogođenom području ukupno uklonjena 94 objekta. Riječ je o 46 objekata u Petrinji, 21 u Glini, 12 u Sisku, 5 u Lekeniku, dok su po 3 objekta uklonjena u Majuru i Kravarskom, a po 2 su uklonjena u Jasenovcu i Donjim Kukuruzarima.

U Sisačko-moslavačkoj županiji prijavljeno skoro 40 tisuća oštećenih objekata, dosad uklonjena 94 objekta
0.00(0 glasova)
Komentara(0)