Jasenovac knjižnica

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac započela je s provođenjem Programa nabave knjižne i neknjižne građe u 2021. godini.

Tako je potpisan Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom kulture u vrijednosti od 26 tisuća kuna, a od čega će Općina Jasenovac osigurati šest tisuća kuna. Sredstva su osigurana zapravo za nabavu nove knjižne građe kako bi stanovnici imali što veću ponudu novih naslova i kako bi upravo time obogatili svoje čitalačke navike. Pogotovo je bitno u Godini čitanja potaknuti na ovaj način ljude na posudbu i čitanje.

Također, u 2021. godini, knjižnica je osigurala 18 tisuća kuna putem Programa izgradnje i opremanja ustanova u kulturi upravo za obnovu i nabavku računalne opreme te novog knjižničarskog programa, jer od osnutka 1998. godine knjižnica za svoj rad ima dostupan zastarjeli program, koji više nije dostupan za održavanje, niti za obnovu i popravak.

Prednosti prelaska sa zastarjelog sustava OSA na novi sustav ZaKi su višestruke. Kod prelaska na novi integrirani knjižnični sustav ZaKi, planski pristup odabiru programa jedan je od ključnih preduvjeta za stvaranje jedinstvenog knjižnično-informacijskog sustava i uspostavu funkcionalne mreže knjižnica. Naime, knjižnice u županiji i u Hrvatskoj umrežene su na jedinstven način, te dostupnije građanima.

Bitno je istaknuti kako su u ovoj godini kandidirana još dva Programa na natječaje Javnih potreba u kulturi u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ukupna vrijednosti im je 21.500,00 kuna, i to za uređenje vanjskog okoliša knjižnice, te proširenje kulturnih sadržaja knjižnice.

Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac osigurala sredstva za ulaganja u kulturi
0.00(0 glasova)
Komentara(0)