potres sisak

Prema najnovijim podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je prijavljeno 39 644 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37 523.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412 objekata, dok je zbog oštećenja neuporabljivo 4195 objekata.

Oznaku ‘Privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled’ ima 3683 objekta, a oznaku ‘Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije’ ima njih 4454.

Uporabljivo bez oštećenja je 695 objekata, uporabljivo bez ograničenja njih 7277, dok je uporabljivo s preporukom o postupanju 16 807 objekata, izvijestili su iz županije.

Dosad u Sisačko-moslavačkoj županiji pregledano više od 37 500 objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)