potres sisak

Prema najnovijim podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji do sada je prijavljeno 39 626 oštećenih stambenih objekata, a pregledano ih je 37.490 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 412 objekata, a neuporabljivo zbog oštećenja je 4 191.

Privremeno neuporabljivo i potreban je detaljan pregled za 3 681 objekat, dok je privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije na 4 450 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 695 objekata, uporabljivo bez ograničenja je njih 7 274, a uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 787 do sada pregledanih objekata, izvijestili su iz županije.

Pregledano skoro 37 i pol tisuća oštećenih stambenih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)