NOVOKOM PAPIR Novska

Na području grada Novske nizom aktivnosti vezanih za gospodarenje i zbrinjavanje raznih vrsta otpada o okolišu brine gradska komunalna tvrtka Novokom.

Tako je značajan napredak na području Novske učinjen kroz više projekta i fondova, a pomoću sufinanciranja zadnje dvije godine nabavljena su specijalizirana i višenamjenska vozila za prikupljanje otpada.

Osim promidžbenih kampanja, prikupljanju i razvrstavanju otpada doprinijela je savjesnost samih građana. No, iako postotak raste, potrebno je još dodatnih napora jer prema preporukama Europske unije, treba razvrstavati 50 posto od ukupno prikupljenih otpada.

Inače, otpad se zbrinjava na komunalnoj deponiji Kurjakana, a razvrstavanjem plastika i papir se prešaju i otpremaju na daljnju obradu.

S obzirom na to da je papir idealna sirovina za recikliranje, onda se koristi i za druge korisne proizvode, čime se čuva priroda, a tijekom godine se u domaćinstvima i tvrtkama prikupi oko 150 tona papira.

Papir i 48 drugih vrsta otpada može se odlagati u mobilnom recikažnom dvorištu, dok u komunalnom odlagalištu Kurjakana, građani mogu svakodnevno odlagati 25 vrsta otpadnih sirovina.

Komunalna tvrtka grada Novske tijekom godine prikupi oko 150 tona papira za daljnju preradu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)