Popovača 002

Grad Popovača priprema evidenciju  stvarnog položaja nerazvrstanih cesta u katastaru i zemljišnoj knjizi sukladno Zakonu o cestama te obavještava građane da će se u pojedinim ulicama obilježavati  granica zemljišta na kojima je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta.

Riječ je o djelovima Mramorske  i Vinogradske ulice u Gornjoj Gračenici, dijelovima Ulice Krmelovac i Ulice Mikulanica u Popovači, djelovima Ulice Moslavca, Ulice Graševina i Ulice Vjekoslava Kocha u Voloderu te Poljske ulice i Gračanskog odvojka u Donjoj Gračenici.

Pozivi su objavljeni na internetskoj stranici Grada www.popovaca.hr


 

Upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
0.00(0 glasova)
Komentara(0)