Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

U funkciji je eObnova – digitalni sustav za podnošenje zahtjeva za obnovu

Uz ovaj elektronički obrazac nema potrebe za odlaskom u državne ustanove

Uz ovaj elektronički obrazac nema potrebe za odlaskom u državne ustanove

U četvrtak, 4. ožujka, predstavljen je novi sustav za elektroničko podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada – eObnova.

Putem ove web platforme moći će se popuniti elektronički obrazac bez potrebe odlaska u državne ustanove, kao i prilaganje potrebne dokumentacije, poput vlasničkog lista, a građani biraju koji obrazac će ispuniti, ovisno što traže, je li to konstrukcijska obnova, uklanjanje građevine ili zahtjev za novčanu pomoć.

Sustavu će se moći pristupiti putem sustava e-Građani, a za ulaz preko NIAS-a bit će dovoljna vjerodajnica razine 3.

Važno je napomenuti kako je za sve obrasce obvezan upis katastarske općine i broj katastarske čestice. Nakon toga bira se status, odnosno je li riječ o vlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće ili suvlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće.

Zahtjev se popunjava odgovorima na pitanja kroz aplikaciju, a odabirom ikone ‘?’ prikazuje se opširan opis ponuđenih modela obnove.

Nakon što su svi podaci uneseni i spremljeni, zahtjev se može predati, a zadnji korak prijave je potvrda predavanja zahtjeva.

Moguća je i pretraga zahtjeva što je posebice pogodno za upravitelje zgrada, a omogućeno je i pretraživanje po više različitih kriterija (po podacima zahtjeva, po podacima o zgradi, po adresi i slično).

Treba naglasiti kako se predani zahtjevi mogu samo pregledavati, dok se u zahtjevima koji su privremeno spremljeni mogu mijenjati i dodavati podaci.

Ako se utvrdi da predana dokumentacija nije dovoljna, korisnik će po pozivu referenta moći dopunjavati svoj zahtjev, a kroz ovaj projekt državna uprava sama automatizacijom razmjenjuje podatke sa temeljnim registrima javne uprave.

https://eobnova.gov.hr

Još vijesti

Copyright © 2021 Quirinus Portal Sva prava pridržana.