potres28122020-p0iu1l6nl16f4jbntodcs9b0h11usbuuk61cimqaw0

Prema najnovijim ažuriranim ArcGIS podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je prijavljeno 39 146 oštećenih objekata, a pregledano je njih 36 247.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 402 oštećena stambena objekta, a neuporabljivo zbog oštećenja je njih 4048.

Oznaku privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled ima 3566 objekata, dok je privremeno neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 4282 objekta.

Uporabljivo i bez oštećenja je 688 stambenih objekata, a uporabljivo bez ograničenja njih 7077.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 184 objekata, izvijestili su iz županije.

Prijavljeno gotovo 40 tisuća oštećenih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)