DSCN0379

Grad Kutina je 2020. godine zbog povećanja količina reciklabilnog otpada koji će se obrađivati u pogonu sortirnice uvjetovan minimalnim količinama, potpisao sporazum sa osam jedinica lokalne samouprave, gradovima Petrinjom, Popovačom i Garešnicom te općinama Velika Ludina, Lipovljani, Velika Trnovitica, Berek i Hercegovac, o korištenju zajedničke sortirnice, koja će biti izgrađena u Kutini.

Gradonačelnik Kutine Zlatko BabićProjektom sortirnice planira se izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (sortirnice) kojemu je glavni cilj doprinos povećanju stope oporabe komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.994.723,73 kn, prihvatljivi troškovi su 17.819.296,85 i sufinancirat će se s 85 % prihvatljivih troškova ili  15.146.402,32 kn, a ostala sredstva osigurat će korisnik bespovratnih sredstava Grad Kutina.

Početak provedbe projektnih aktivnosti započinje 23.03.2021. godine i traje najduže 20 mjeseci. Sortirnica će biti izgrađena na adresi Ulica Stjepana Radića 298, uz pogon reciklažnog dvorišta, na parceli sjeverno od odlagališta komunalnog otpada, na ukupnoj površini od 5500 m², kapacitet pogona je 3250 t/god. u jednoj smjeni, s mogućnosti povećanja na 6500 t/god u dvije smjene, te će se izgradnjom sortirnice uz postojeće reciklažno dvorište uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na području Grada Kutine odnosno ostalih JLS potpisnica Sporazuma o zajedničkom korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada“, rekao je pročelnik Eduard Gelešić.

Drago mi je što smo dobili sufinanciranje u iznosu od 85% vrijednosti projekta i što se kreće u realizaciju projekta, odnosno čak 15 milijuna kuna osigurano je iz sredstava Kohezijskog fonda koja će itekako pomoći u samoj realizaciju projekta“ rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.


DSCN0368

DSCN0376

DSCN0378_610x407


Poboljšavanje sustava gospodarenja otpadom
0.00(0 glasova)
Komentara(0)