spremnici-za-razvrstavanje-otpada_large

Projektni prijedlog Eko Moslavine pod nazivom “Zelena Moslavina kroz održivo gospodarenje otpadom”, dobio je zeleno svjetlo od Povjerenstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Preciznije, Povjerenstvo je ocijenilo da projektni prijedlog ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Tako je u petak, 19. ožujka, direktorica Eko Moslavine d.o.o. Adrijana Cvrtila potpisala Ugovor o sufinanciranju nabavke dva nova kamiona za prikupljanje otpada.

Osim što će se provedbom ovog projekta nabaviti dva adekvatna komunalna vozila s nadogradnjama kojima će se vršiti odvojeno prikupljanje otpada putem spremnika i zvonolikih spremnika na zelenim otocima, sa informativno izobraznim aktivnostima će se doprinijeti povećanju svijesti lokalne zajednice o važnosti izdvajanja frakcija (papir, plastika, metal, staklo, tekstil i glomazni otpad).

Uz to, sve aktivnosti su dizajnirane sa ciljem doprinosa smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište.

Sve to će naravno doprinijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom sukladno shemi sustava gospodarenja otpadom navedenom u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Ukupno prihvatljivi troškovi projektnog prijedloga iznose 1.444.030,00 kuna, a iznos koji sufinancira EU je 1.227.265,04 kuna.

Eko Moslavina u EU projektu “Zelena Moslavina”
0.00(0 glasova)
Komentara(0)