potres petrinja

Prema najnovijim ažuriranim podatcima, u Sisačko-moslavačkoj županiji dosad je prijavljeno 39 406 oštećenih stambenih objekata. Od toga ih je pregledano 36 641.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 407 objekata, a zbog oštećenja njih 4095.

Oznaku privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled ima 3605 stambenih objekata, dok oznaku privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije ima njih 4333.

Uporabljivo bez oštećenja je 694 objekta, a bez ograničenja 7157 objekata.

Uporabljivo s preporukom o postupanju je 16 350 objekata, izvijestili su iz županije.

Dosad pregledano više od 36 tisuća oštećenih stambenih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)