146616082_3919994158052224_7370120908407000561_o
Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje obišao je lokaciju u Brestu Pokupskom na kojoj se izvode geoistražni radovi zbog pojave likvefakcije. Voditelj istražnih radova na predmetnom lokaciji je doc. dr. Mario Bačić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, sa Zavoda za geotehniku. Docent Bačić kazao je kako se na širem području grada Petrinje, Gline i Siska pojavio fenomen likvefakcije te pojasnio o čemu se točno radi:

„Pojava je to gdje uslijed intenzivne trešnja tla dolazi do povećanja pritisaka vode u depozitima i slojevima slabo zbijenog pijeska i do gubitka njegove čvrstoće. To se manifestira na površini u vidu takozvanih pješčanih vulkana ili kako su stanovnici primijetili gejzira vode koja izlazi na površinu i sa sobom iznosi pijesak na površinu što za posljedicu ima tonjenje i slijeganje objekata.“

Docent je još kazao kako je za sada detektirano pet većih zona likvefakcije u Petrinji i Sisku, a zona u Brestu je pilot projekt gdje prvi puta provode takva ispitivanja. Ispitivanja se provode primjenom više metoda poput istražnih bušenja, CPT metode geofizičkih ispitivanja, a cilj je utvrditi stanje temeljnog tla da se definira model temeljnog tla kako bi se naknadno mogli utvrditi uvjeti sanacije temeljnog tla ispod postojećih objekata i uvjeti gradnje eventualnih novih objekata Likvefakcija se na području Petrinje pojavila još u ulici Milana Makanca i Slavka Kolara te na području Vinogradske ulice. I klizišta su, uz urušne vrtače i likvefakciju, jedan od geotehničkih posljedica potresa koji su se također pojavili i na ovom području. Dio tih klizišta jesu nova, ali veći dio su klizišta koja su već ranije bila detektirana, a sada su se dodatno aktivirala. Za sada je u gradu Petrinji definirano sedam lokacija klizišta na kojima će se također provesti ovakva istraživanja. Nakon ispitivanja slijedi izrada elaborata i mišljenja o stanju temeljnog tla.

Gradonačelnik Dumbović na pitanje novinarke o pitkoj vodi u Brestu kazao je kako je komunalna infrastruktura nažalost još uvijek civilizacijsko pitanje na ovom području.

„Sama voda i projekt Aglomeracije koji radimo u sklopu jednog dijela magistralnog cjevovoda prema Lekeniku, a koji radimo s Hrvatskim vodama je gotov. Prošle godine smo raspisali natječaj distributivnih vodova koji je sad u završnoj fazi odlučivanja tko će raditi te bi uskoro trebali moći po hitnom postupku uvesti izvođače u rad, po mojoj procjeni za desetak dana. Novac je osiguran u Hrvatskim vodama, 8,5 mil kn je bez PDV. Mi smo radili dugo na tome. Ostala su još ova dva sela, Brest i Mala Gorica, ali imamo problem i Hrastovice, Taborišta i Budičine. To je ova naša mini aglomeracija koju moramo završiti. Ljudi su se ovdje snalazili i s bunarima, ali sada je potres i u tom dijelu napravio štetu i sada je definitivno došlo vrijeme da moramo jedni druge pogurati i u komunikaciji s glavnim direktorom Hrvatskih voda što prije početi s radovima. Mi smo imali izuzetno puno problema u projektima aglomeracije, za ovaj dio za Brest, da bi samo došli do građevinsko-lokacijske dozvole trebalo nam je dvije godine“ – rekao je Gradonačelnik.

Na obilasku je bio prisutan i Dalibor Bišćan, gradonačelnik grada Hrvatska Kostajnica na čijem će se području također provoditi geoistražni radovi zbog pojave urušnih vrtača u Mečenčanima.

146052446_3919994021385571_8918692562259577501_o

146557903_3919994004718906_3388247694730912528_o
146458276_3919993861385587_3120713597360903131_o
145635651_3919993151385658_5192084735986315627_o
145328925_3919993658052274_4240739899329022427_o

 

Geoistražni radovi zbog pojave likvefakcije u Brestu Pokupskom
0.00(0 glasova)
Komentara(0)