petrinja iz zraka

Prema najnovijim podatcima, na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije do sada je prijavljen 37.321 oštećeni stambeni objekt, a pregledano je 26.675 objekata.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je njih 326, a neuporabljivo zbog oštećenja je 3206 pregledanih objekata.

Privremeno je neuporabljivo te je potreban detaljan pregled za 2681 objekt. Privremeno je neuporabljivo i potrebne su mjere hitne intervencije za 3226 objekata.

Uporabljivo bez oštećenja je 618 pregledanih objekata, a uporabljivo bez ograničenja je njih 5545. Dok su uporabljiva s preporukom o postupanju 11.073 pregledana objekta, naveli su iz Sisačko-moslavačke županije na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Do sada je pregledano 26.675 objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)