potres_petrinja

Prema najnovijim podacima od 19.01.2021. prijavljena su oštećenja od potresa na 34 tisuća 329 objekata, dok ih je pregledano 18 tisuća 425.

Neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja ih je 219, neuporabljivo zbog oštećenja ih je 2.336, privremeno neuporabljivo uz potreban detaljan pregled je njih 1.897, a privremeno neuporabljivo uz potrebne mjere hitne intervencije ih je 2.262. Zatim, uporabljivo bez oštećenja je 485 objekata, uporabljivo bez ograničenja ih je 4.229, a uporabljivo s preporukom o postupanju je njih 6.997.

Na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.


 

Do sada pregledano 18.425 u potresu oštećenih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)