potres28122020-p0iu1l6nl16f4jbntodcs9b0h11usbuuk61cimqaw0

U Sisačko-moslavačkoj županiji, prema podacima na današnji dan, prijavljeno je 34.860 oštećenih objekata. Pregledano je 18.205, a neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja je 218 objekata. Neuporabljivo je zbog oštećenja 2.313 objekata, a privremeno neuporabljivo (potreban detaljan pregled) je 1.861 objekata.

Privremeno neuporabljivo (potrebne mjere hitne intervencije) je 2.236 objekata. Uporabljivo – bez oštećenja je 484, a uporabljivo bez ograničenja 4.177 objekata. Prema podacima SMŽ na dan 18. siječnja, uporabljivo s preporukom o postupanju je 6.916 objekata.


 

Do danas prijavljeno 34.860 u potresu oštećenih objekata
0.00(0 glasova)
Komentara(0)