popovača

Grad Popovača objavio je Javni poziv za sufinanciranje u poljoprivredi u 2020. godini.

Svi zainteresirani s područja Grada Popovače zahtjev za sufinanciranje u poljoprivredi mogu predati za subvenciju za nabavu loznih cijepova, nabavu novih vrsta voćnih sadnica, sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada, stoke i peradi, okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta, analize tla, kalcizacije poljoprivrednog zemljišta, ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, nabave zaštitnih mreža u voćarstvu i vinogradarstvu, nabave sustava za navodnjavanje u povrćarstvu i voćarstvu. Također, zahtjev se predaje i za subvencije u stočarstvu za osjemenjivanje krava i junica u prirodnom pripustu te za umjetno osjemenjivanje, kao i za ostavljanje rasplodnog podmlatka (junica) iz vlastitog uzgoja kombinirani i/ili mliječnih pasmina goveda, te za prirodni pripust izvornih i zaštićenih pasmina kobila Hrvatskog hladnokrvnjaka i Hrvatskog posavca.

Obrazac za prijavu, obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti i obrazac privole može se preuzeti na mrežnoj stranici grada Popovače www.popovaca.hr  ili osobno u zgradi gradske uprave.

Zahtjevi za navedenu mjeru zaprimaju se do 16. studenog 2020. godine.

Grad Popovača objavio Javni poziv za sufinaciranje u poljoprivredi
0.00(0 glasova)
Komentara(0)