Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

NAJAVE

Studentske stipendije zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“

Natječaj je otvoren od 12. listopada do 2. studenoga

Natječaj je otvoren od 12. listopada do 2. studenoga

Sisačka biskupija donijela je odluku o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih stipendija zaklade „Fra Bonifacije Ivan Pavletić“ u akademskoj godini 2020./2021. Natječaj je otvoren od 12. listopada do 2. studenoga 2020. godine, a na njega se mogu javiti studenti koji zadovoljavaju propisane uvjete.

 

Pravo prijave na natječaj imaju studenti:

– državljani Republike Hrvatske

– s prebivalištem na području Sisačke biskupije

– upisani na neku visokoškolsku ustanovu u RH u akademskoj godini 2020./2021.

– 1. godine studija s minimalnim prosjekom ocjena zadnja dva razreda srednje škole od 4,0 i minimalnim prosjekom ocjena obaveznog dijela državne mature od 3,5

– 2. godine studija na više s minimalnim prosjekom ocjena od 3,5

– na poslijediplomskom doktorskom ili drugom studiju

– koji za ovu akademsku godinu već ne primaju stipendiju ili neku drugu novčanu potporu

 

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

– koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini (ne odnosi se na studente upisane prvi put na prvu godinu studija u akademskoj godini 2020./2021.)

– koji su na tome studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu

– koji su u akademskoj godini 2020./2021. drugi put upisali prvu godinu studija na istoj razini

– koji su mijenjali i upisivali studijski program na istoj razini studija,

– koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini 2020./2021.

 

U prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

– molba

– preslika osobne iskaznice

– potvrda obrazovne ustanove o upisu na školovanje u akad. god. 2020./2021.

– potvrda obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom dosadašnjeg studija za studente viših godina (ovjereni prijepis ocjena)

– preslika svjedodžbe zadnja dva razreda srednje škole za studente 1. godine

– preslika svjedodžbe o položenoj državnoj maturi za studente 1. godine

– izjava o članovima zajedničkog domaćinstva

– potvrda Porezne uprave o visini dohotka za sve članove domaćinstva

– potvrda poslodavca o mjesečnim primanjima zaposlenih članova domaćinstva za razdoblje od 3 (tri) mjeseca koja prethode natječaju

– uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

– dokaze o priznanjima i postignućima na natjecanjima

– dokaze o posebnim obiteljskim prilikama (student bez jednog ili oba roditelja, više braće i sestara – rodni list za predškolsku dob, odnosno učeničke i studentske potvrde, dokazi o invalidnosti za studenta podnositelja zahtjeva ili roditelja i slično)

– preporuka vlastitog župnika (koji istu upućuje na adresu Zaklade)

– izjava o korištenju osobnih podataka

 

Traženu dokumentaciju preporučamo dostaviti putem internet stranica Zaklade.

 

Traženu dokumentaciju i molbu (možete je preuzeti s ove poveznice) može se dostaviti i poštom na adresu: SISAČKA BISKUPIJA, ZAKLADA „FRA BONIFACIJE IVAN PAVLETIĆ“, PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA STIPENDIJU, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 9, 44000 SISAK. Osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja obrađivat će se u svrhu provedbe istog te će sredinom studenoga na internet stranicama Zaklade bit će obznanjena imena studenata kojima će se dodijeliti stipendije Zaklade za ovu akademsku godinu, a koje će se isplaćivati od prosinca 2020. do rujna 2021. godine.

 

Ravnatelj Zaklade

Domagoj Mosler


 

Još vijesti

Copyright © 2021 Quirinus Portal Sva prava pridržana.