Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Sunja

U Sunji održana sjednica Općinskog vijeća

Donesena je odluka o osnivanju poslovno-poduzetničke zone u Sunji

Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 17.rujna 2020. godine 28. sjednicu. Na  sjednici su doneseni Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sunja za razdoblje 1.1.-3.6.2020.godine, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sunja, Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sunja, Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Sunja, Odluka o upravljanju i korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Sunja putem zakupa, Odluka o osnivanju „Poslovno-poduzetničke zone u Sunji u ulici Sajmište“, Zaključak o predlaganju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku, Zaključak o predlaganju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku, Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Sunja za 2019. godinu, Odluka o davanju Reciklažnog dvorišta u vlasništvu Općine Sunjana upravljanje trgovačkom društvu Komunalac Sunja d.o.o., te  Odluka o davanju Suglasnosti za provođenja Programa predškole Dječjeg vrtića Bambi Sunja u promjenjivim uvjetima rada.

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.