nora_logo_80

Razvojna agencija Grada Novske – NORA radi na razvoju baze vanjskih stručnjaka različitih profila, struke i radnih iskustava. Baza se uspostavlja u svrhu mogućeg povremenog angažmana vanjskih stručnjaka prema potrebama projekata koji se provode na području grada Novske.

Upis u bazu podataka je dobrovoljan s korisnikove strane i neobvezujući od strane NORE.

Upis u bazu se vrši putem online obrasca koji se nalazi na sljedećem linku.

Razvojna agencija Grada Novske NORA radi bazu vanjskih stručnjaka
0.00(0 glasova)
Komentara(0)