Općina Lekenik

I ove godine Općina Lekenik sufinancirat će nabavu dopunskih i pomoćnih obveznih nastavnih sredstava i školskog pribora učenicima osnovnih škola s područja Općine za školsku godinu 2020./2021.

Načelnik Ivica Perović

 

Zahtjevi se mogu podnijeti odmah po nabavi školskih materijala i pribora na web stranici  www.lekenik.hr, a zaprimat će se od 01. rujna do 30. listopada 2020. godine

 

 

Zahtjevu je potrebno priložiti: dokaz o prebivalištu učenika, račun,  presliku kartice roditelja na kojoj je vidljiv IBAN računa radi uplate,  suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka, te ostalu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na sufinanciranje.

Općina Lekenik sufinancira kupnju nastavnih sredstava i školskog pribora
0.00(0 glasova)
Komentara(0)