vijećnicitekst

Uz  pozitivno mišljenje odbora Županijske skupštine (Odbora za Statut, Poslovnik i propise, Odbora za financije i proračun, Odbora za gospodarski razvoj, Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbora za društvene djelatnosti i Odbora za branitelje i žrtve Domovinskog rata), jednoglasno je na 20. sjednici Županijske skupštine  prihvaćen Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna SMŽ za 2020. godinu, zajedno s prijedlozima izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi, športu i socijalnoj skrbi.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna se prvenstveno pristupilo zbog kreditnog zaduženja od 80 milijuna kuna. Rashodi za EU projekte se odnose na energetsku obnovu osnovnih i srednjih škola: Osnovne škole Osekovo, Osnovne škole „Mate Lovraka“, Osnovne škole Jasenovac, Osnovne škole „Ivo Kozarčanin“ Dubica te Srednje škole Glina. Također se to odnosi na energetsku obnovu Neuropsihijatrijske bolnice Popovača i to 6., 7. i 8. odjela te prosekture i kuhinje. Tu su i projekti primarne zdravstvene zaštite – znači, radovi na domovima zdravlja, njih ukupno 22; Regionalni centar kompetentnosti, što je najveći projekt, te Održivi regionalni razvoj – uključivanje prirodne baštine „Natura SMŽ“. To su sve EU projekti koji su raspoređeni u posebnom dijelu Proračuna, obrazloženo je na sjednici.

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu povećani su sa 1.238.630,411,64 kuna na 1.279.069.860,74 kuna odnosno veći su za 40,4 milijun kuna.

Vijećnici jednoglasno prihvatili rebalans proračuna Županije za 2020. godinu
0.00(0 glasova)
Komentara(0)