images

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku tijekom 2019.godine u Hrvatskoj je zabilježen pad broja živorođene djece u odnosu na prethodnu godinu i to za 2,2 posto. Točnije, rođeno je 810 djece manje nego u 2018.godini. Što se spola tiče , rođeno je više muške djece 51,1 posto i 48,9 posto ženske djece. Stopa nataliteta u 2019.godini iznosila je 8,9.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom prošle godine rođeno je 1228 beba.Najviše beba rođeno je u Sisku, ukupno 332, a potom u Petrinji, ukupno 209 beba. Najmanje beba rođeno je u Hrvatskoj Kostajnici, sveukupno 9.

U prošloj godini na području županije rođeno je 1288 djece
0.00(0 glasova)
Komentara(0)