20200731_110841

Održana je završna  konferencija projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“.

Kroz projekt, vrijedan ukupno gotovo 15 milijuna kuna, od čega je nešto više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU, a ostatak su sredstva Sisačko-moslavačke županije, opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite i izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja, u Sisku, Kutini i Petrinji.

 

opremanje_ordinacija0020

 

Cilj projekta je  doprinos kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga, te prilagodba objekata domova zdravlja osobama za invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Istaknuo je ovo govoreći na završnoj konferenciji u Sisku, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić

 

 

U prvoj fazi projekta opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite: od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara.Druga faza je uključila infrastrukturne radove, odnosno  prilagodbu građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, između ostalog: izgradnja lifta, kosih rampi, podiznih platformi, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom, protuklizni podovi i zamjene vrata i stolarije. Kroz promidžba horizontalnih politika EUeducirane su dvije zdravstvene djelatnice iz „Bobath“* koncepta (1 dr.med. i 1 fizioterapeut) Doma zdravlja Kutina, za rad u Centru za majku i dijete (HUNRBT), educirane su dvije zdravstvene djelatnice Doma zdravlja Sisak iz osnova palijativne skrbi (CEPAMET*), održane su dvije  edukacije o ravnopravnosti spolova i zabrani diskriminacije na radnom mjestu, te  informativna radionica o uspostavi palijativne skrbi u Sisačko-moslavačkoj županiji i Republici Hrvatskoj.

 

opremanje_ordinacija0008

 

 

Sisačko- moslavačkoj županiji, kao nositelju ovoga projekta, u kojem su poboljšane uvjete za rad dobila tri Doma zdravlja, na ukupno 22 lokacije,  Dom zdravlja Sisak na deset, te Domovi zdravlja Kutina i Petrinja na po šest lokacija , zahvalila je Ankica Grubišić, ravnateljica Doma zdravlja Sisak

 

 

Svima uključenima u projekt zahvalio je i sisačko-moslavački župan Ivo Žinić

 

 

Ovim je projektom Sisačko-moslavačka županija osigurala povećanje broja i kvalitete usluga korisnicima zdravstvene zaštite na primarnoj razini, osigurala pristupačnost osobama s invaliditetom i teškoćama u kretanju u domovina zdravlja, smanjila  upućivanja pacijenata na sekundarnu razinu zdravstvene zaštite, osigurala kvalitetnije uvjeta za rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te povećala zadovoljstvo pacijenata kvalitetom i uslugama na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

opremanje_ordinacija0009opremanje_ordinacija0005opremanje_ordinacija0018opremanje_ordinacija0019

20200731_11164720200731_111106opremanje_ordinacija0004

 

U opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ uloženo 15 milijuna kuna
0.00(0 glasova)
Komentara(0)