Grad Petrinja Gradska uprava

Na prošloj sjednici petrinjskog Gradskog vijeća sjednici vijećnici su raspravljali o zaključku o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje u Petrinji u Sisačkoj ulici 87, o čemu je više rekao Ante Marić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu.

 

 

Kasnije će se ugovorom između Grada i Dječjeg vrtića definirati detalji i predviđeno je da se određene prostorije u toj zgradi ostave na korištenje Mjesnom odboru Češko selo, ali obzirom da sada nije izvršeno etažiranje, ne možemo dijeliti nego moramo dati ukupno objekt na korištenje kako bi se za ukupni objekt mogla dobiti dozvola za stavljanje u funkciju Dječjeg vrtića“, pojasnio je Marić te podsjeća kako je i ovaj projekt išao iz Intervencijskog plana te je vrijedan 8,2 milijuna kuna, zbog čega je potreban odluka Gradskog vijeća. U konačnici je navedeni prijedlog usvojen jednoglasno.

Sa sjednice petrinjskog Gradskog vijeća – vrtić u Češkom selu predan na korištenje Dječjem vrtiću Petrinjčica
0.00(0 glasova)
Komentara(0)