U prostorijama Centra za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica održan je drugi sastanak tima čija je zadaća definiranje opasnosti i poduzimanje mjere u rješavanju kriznih sitaucija.

Sastanak je održan sukladno Sporazumu o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici PGP-a, Centra za socijalnu skrb, srednje škole, vrtića i Crvenog križa.

Na početku sastanka prisutnima se obratila ravnateljica CZSS Hrvatska Kostajnica Dijana Vuković koja je istaknula kako centar ima velikih problema oko smještaja starijih osoba u domove. Problem djelomično uspjevaju riješiti uz pomoć lokalnih projekata „Zaželi“ i programa „Pomoć u kući“. Dijana Vuković je istaknula kako je od prošlog sastanka povećan broj mjera nadzora nad obiteljima.

Isto tako, napomenula je kako smatra da će na jesen imati problem sa nastavom na daljinu, ukoliko ista bude na taj način održana. Crveni križ je ponudio svoju pomoć u obliku volontera koji bi svakodnevno sa pojedinom djecom rješavala zadaću te im pomagala oko redovnog ispunjavanja školskih obveza.

Načelnik PGP Hrvatska Kostajnica, Tihomor Domazetović upoznao je sve članove sa aktualnim problemima na području djelovanja tima te napomenuo kako je od zadnjeg sastanka zabilježen jedan slučaj prijetnje, a nasilja u obitelji nije bilo.

Nakon održanog sastanka dogovoreno je da će sljedeći sastanak tima održati 26.kolovoza u prostorijama Crvenog križa s početkom u 10 sati.

 

Održan drugi sastanak tima za međuresornu suradnju i koordinaciju
4.00(2 glasova)
Komentara(0)