Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

VIJESTI

Održan prvi sastanak tima koji čine Grad Hrvatska Kostajnica i Općine Majur, Donji Kukuruzari i Hrvatska Dubica

Tim će se sastajati jednom mjesečno

Tim će se sastajati jednom mjesečno

U prostorijama PGP Hrvatska Kostajnica održan je prvi sastanak tima čija je zadaća definiranje opasnosti i poduzimanje mjere u rješavanju kriznih sitaucija.

Sastanak je održan sukladno Sporazumu o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini. Isti je potpisan između ministara nadležnih za poslove unutarnjih poslova, demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, pravosuđa, zdravstva, znanosti i obrazovanja te hrvatskih branitelja.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici PGP-a, Centra za socijalnu skrb, osnovnih  i srednjih škola, vrtića, Crvenog križa i Zavoda za hitnu medicinu.

 

 

 

Načelnik PGP Hrvatska Kostajnica, Tihomor Domazetović upoznao je sve članove sa dnevnim redom te daljnjim smjernica. Istaknuo je kako je suradnja sa ostalim službama profesionalna, efikasna i kvalitetna. Isto tako je napomenuo da na svako rizično ponašanje treba reagirati odmah te da službe moraj biti u međusobnoj komunikaciji.

 

 

Nakon održanog sastanka dogovoreno je da će se tim sastajati svaki mjesec kako bi mogli razmjeniti informacije, međusobno djelovati i surađivati za dobrobit građana.

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.