Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

SMŽ

Županija je objavila Javni poziv za potporu novim zapošljavanjima

“Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu”

Nezaposlenost je jedna od najvećih gospodarskih problema u Sisačko- moslavačkoj županiji. Situacija sa zaposlenošću je dodatno pogoršana uslijed krize uvjetovane pandemijom virusa COVID-19, kada su mnogi gospodarski subjekti otpuštali dio svojih zaposlenika. Kako bi potaknuli novo zapošljavanje, Sisačko- moslavačka županija počinje provedbu Projekta uvid u nove poticajne mjere (de minimis potpore) namijenjene subjektima malog gospodarstva. Riječ je o projektu „Sufinanciranje novog zapošljavanja na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. Temeljem Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta . Putem Javnog poziva subjektima malog gospodarstva koji će do kraja ove godine novo zapošljavatiosobe na ovom području, Sisačko- moslavačka županija će dodjeljivati jednokratnu bespovratnu financijsku potporu za sufinanciranje troškova netto plaće za novozaposlenu osobu uz uvjet da novozaposlena osoba ima prebivalište na području Sisačko – moslavačke županije i da se radno mjesto na koje se zapošljava također nalazi na području Sisačko – moslavačke županije. Više informacija , kao i sve uvjete ovoga Javnog poziva potražite na mrežnim stranicama www.smz.hr.

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.