marina kovač

Iz Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača obavještavaju kako s obzirom da epidemija još uvijek traje, nužno je voditi računa o zaštiti zdravlja cjelokupnog osoblja kao i pacijenata koji dolaze na ambulante preglede i dijagnostiku.

Vodeći računa o tome da se pacijenti u zdravstvenoj ustanovi ne grupiraju, odnosno da se preveniraju gužve u čekaonicama, u radu s pacijentima potrebno je pridržavati se uputa.

Naime, pacijenti će o terminu pregleda i preporuci o vremenu dolaska biti obaviješteni telefonskim putem, uz provjeru epidemiološkog statusa, te će evidentirati pacijenti koji imaju pozitivnu epidemiološku anamnezu vezanu uz COVID-19.

Svakom pacijentu kojeg se naručuje na pregled ili pretragu u zdravstvenu ustanovu potrebno je preporučiti dolazak sa zaštitnom maskom na licu te da pripreme relevantnu medicinsku dokumentaciju kronološki posloženu.

Dinamika naručivanja pacijenata biti će određena prema organizaciji u radnim jedinicama.

Na ulasku u polikliničke službe napraviti će se trijaža pacijenata, zdravstveni djelatnici će provesti dezinfekciju ruku pacijenta, izmjerit će tjelesnu temperaturu te uzeti epidemiološke podatke.

Pacijenti trebaju doći u ambulantu u točno dogovoreno vrijeme kako bi se izbjeglo grupiranje, a u čekaonici ne smije biti više od 1 pacijenta po timu, odnosno samo trenutno naručeni pacijenti; uz održavanje distance.

Također, preporuča se korištenje beskontaktnih komunikacijskih kanala za sve usluge za koje nije nužan dolazak u ambulantu.

 

 

Pridržavanje svih epidemioloških mjera u NPB”dr. Ivan Barbot” Popovača
0.00(0 glasova)
Komentara(0)