Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

Sunja

Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Sunja

Donesena je Odluka o pristupanju Općine Sunja urbanom području Grada Siska

Općinsko vijeće Općine Sunja održalo je 27.svibnja svoju 25. sjednicu Općinskog vijeća u prostorijama Duštvenog doma u Sunji.

Na sjednici su donesene Izmjene i dopune Proračuna Općine Sunja za 2020.godinu kao i Odluka o I. Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sunja za 2020.godinu, Odluka o plaći i naknadama te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika, Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sunja, Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sunja, Odluka o prigovorima pristiglim tijekom Javnog uvida u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

Isto tako donesena je Odluka o pristupanju Općine Sunja urbanom području Grada Siska, Zaključak povodom razmatranja Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sunja za 2019. godinu, Zaključak o usvajanju Izvješća o organizaciji i utrošku sredstava Državne konjogojske izložbe „Sunja 2019“, Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara za 2019.godinu na području Općine Sunja, Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Sunja za 2020.godinu, Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sunja u 2020.godini.

Također općinski su vijećnici donijeli Odluku o plaćanju participacije u Dječjem vrtiću Bambi Sunja za travanj i svibanj 2020.godine te Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bambi.

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.