Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

SMŽ

Zapisnik o preuzimanju crkvenih matičnih knjiga

Riječ je o 103 matične crkvene knjige spodručja Sisačke biskupije

Riječ je o 103 matične crkvene knjige spodručja Sisačke biskupije

Nakon preuzimanja vlasti 1945. godine, komunističko je vodstvo krenulo u izradu novih zakona koji su bili u skladu s komunističkom ideologijom.

Neki od tih zakona regulirali su i crkveno-državne odnose. Jedan od tih zakona regulirao je pitanje matičnih knjiga. Po tom Zakonu, koji je donesen 1. travnja 1946., sve crkvene matične knjige župnici su morali, na zahtjev državnog matičara, staviti na raspolaganje radi uvida i prepisivanja.

Prije donošenja Zakona o državnim matičnim knjigama bilo je pojedinačnih primjera oduzimanja crkvenih matičnih knjiga od pojedinih predstavnika mjesnih vlasti.

 

Image00007

 

U sjedištu županije u Sisku biskup sisački Vlado Košić potpisao je Zapisnik o preuzimanju 103 matične crkvene knjige.Na istom dokumentu je potpis ministra uprave. Knjige se vraćaju temeljem Sporazuma sklopljenog između Vlade Republike Hrvatske i Biskupske konferencije o povratu nepravedno oduzete imovine, podsjetio je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić

 

 

Image00003

 

Biskup sisački Vlado Košić  uz zahvalu Županiji i sisačko-moslavačkom županu Ivi Žiniću zahvalio se i Uredu državne uprave na angažmanu oko realizacije ovoga posla, te posebno istaknuo značaj i ulogu crkve u čuvanju povijesnih izvora, a svakako su i matične crkvene knjige baza istraživačima, povijesničarima.

 

 

Nama je sve ovo na korist, i Crkvi  i Republici Hrvatskoj, jer se radi o našim građanima , katolicima koji imaju pravo na svoju povijest i župama koje imaju dužnost bilježiti tu povijest, naglasio je biskup Košić. Sve ove matice koje su zapisnički preuzete pisane su hrvatskim jezikom, a matice koje su pisane latinskim jezikom čuvaju se u Državnom arhivu.


 

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.