20200302_112018 (2)_610x407

Grad Kutina potpisao je Ugovor za sufinanciranje školske prehrane u okviru Poziva „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Projekt „Vrijeme za gablec 2“ sufinanciran je u okviru poziva Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva  iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. u iznosu od 811.292,35 kuna.

Cilj projekta je osiguranje školske prehrane za 789 učenika u pet osnovnih škola radi ublažavanja siromaštva i smanjenja rizika od siromaštva na području Grada Kutine.

Nositelj projekta je Grad Kutina dok su projektni partneri OŠ Vladimira Vidrića, OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Zvonimira Franka, OŠ Mate Lovraka i OŠ Banova Jaruga.


 

“Vrijeme za gablec 2″ – projekt Grada Kutine
0.00(0 glasova)
Komentara(0)