Inicijativa mladih za ljudska prava poziva mlade ispod 30 godina koji su završili fakultete društvenog ili humanističkog usmjerenja, a nezaposleni su ili rade izvan struke da se prijave na program Prakse u civilnom društvu. Program je dio projekta Social Innovators i cilja na mlade koji su zainteresirani baviti se važnim društvenim temama i primijeniti svoje znanje u praksi. U 80 sati strukturiranog programa steći će iskustvo i osnovne vještine potrebne za rad u udrugama.

Mladi će se imati priliku specijalizirati u jednom od sljedećih područja važnih za rad u organizacijama civilnog društva: vođenje projekata, administracija i financije, komunikacija i PR, zagovaranje/rad na programima te educiranje i vođenje treninga (npr. rad s mladima).

Rok prijave je do 1. travnja ove godine, a ovdje je prijavni obrazac.

 

Program uključuje:

80 sati prakse u organizaciji civilnog društva koja odgovara interesu praktikanta

Usavršavanje postojećih i usvajanje novih vještina i znanja

Vodstvo stručnog i iskusnog mentora/mentorice

Jasne povratne informacije o radu i pismo preporuke mentora nakon odrađene prakse, kao i potvrda o završenoj praksi

Mogućnost pokretanja i razvoja vlastitog projekta ili inicijative


 

Poziv za mlade do 30 godina – praksom u udruzi do društvene promjene
5.00(2 glasova)
Komentara(0)