Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

SMŽ

Župan Žinić o nalazu Državne revizije

“Manjak u Proračunu je opterećenje, ali ne želimo zaustaviti razvoj županije”

"Manjak u Proračunu je opterećenje, ali ne želimo zaustaviti razvoj županije"

Državna revizija objavila je izvještaj o provedenoj reviziji poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu u kojem je evidentirala određene nepravilnosti u radu.

O ovom nalazu pisali su brojni mediji, citirajući uz nalaz Drževne revizije i naputak što je Županija u obavezi učiniti, odnosno koji su načini ispravljanja uočenih nepravilnosti u poslovanju.

 

001

 

Gotovo 90 posto jedinica lokalne ili regionalne samoprave od Državne revizije dobiju uvjetno mišljenje, rekao je danas na tiskovnoj mkonferenciji sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.

Sazvali smo tiskovnu konferenciju, rekao je Žinić uvodno, kako bismo informirali javnost o nalazu Državne revizije i pojasnili uočene nedostatke i preporuke, istaknuvši kako je mišljenje revizije u javnosti krivo interpretirano

 

 

Po preporukama Državne revizije sve smo ispravili

 

 

Župan je komentirao i tumačenje da je Županija dobila iznos viši od 7 milijuna kuna za OB Sisak, a da sredstva nije prebacila namjenski bolnici

 

 

Osvrnuo se župan i na primjedbe revizije i postupke propisane Pravilnikom o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

Revizija je utvrdila da je manjak proračuna, sa zadnjim danom 2018., uključujući preneseni manjak, veći od 60 milijuna kuna.

 

 

Svakako je ovo opterećenje u Poračunu, ali ne  želimo zaustaviti razvoj županije, dodaje župan, podsjetivši da se neki projekti moraju i predfinancirati, a povrat uloženih sredstava čeka se šest mjeseci do godine dana, ovisno o projektu.

 

 

Državna revizija je o manjku u proračunu izrekla svoje mišljenje:

“S obzirom na visinu manjka prihoda i primitaka u 2018. i preneseni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju, predlaže se planirati pokriće manjka prihoda i primitaka sukcesivno kroz više proračunskih godina. Pri tom je potrebno sastaviti analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja, donijeti mjere za pokriće manjka prihoda i podmirenje dospjelih obveza te akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, osobom zaduženom za praćenje) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Na potrebu donošenja navedenih mjera upućuje i Ministarstvo financija u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019.-2021.

Slijedom navedenog pri planiranju rashoda i izdataka odnosno preuzimanju novih obveza u idućim proračunskim razdobljima, Županija treba voditi brigu o već preuzetim i mogućim obvezama kako ne bi bilo dovedeno u pitanje obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije. “


 

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.