Na nedavno održanom sastanku gradonačelnika Grada Popovače Josipa Miškovića i njegovih suradnika sa predstavnicima Hrvatskih voda raspravljalo se o planiranim aktivnostima Hrvatskih voda na području grada Popovače u 2020. godini.

Neke od tema sastanka bile su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vodotoka Jelenka, a zbog izgradnje zaštitnog nasipa i šetnice uz isti, kao i realizacija ugovora o prikupljanju sredstava Grada Popovače za naknadu za uređenje voda na ovom području.


 

O aktivnostima Hrvatskih voda na području grada Popovače
0.00(0 glasova)
Komentara(0)