Sisačko-moslavačka županija u cilju promidžbe vinogradarstva i vinarstva organizira tematsku manifestaciju: „Izbor Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2019/2020“.

Izbor za Vinsku kraljicu održati će se 3. (utorak) rujna 2019. godine s početkom u 16 sati u Kutini, na lokaciji Vinska kuća Kašner.

Vinska kraljica je promicateljica vinogradarstva i vinarstva, a svojom osobnošću simbolizira vinsku kulturu s ciljem širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja. Cilj izbora je promocija sisačko-moslavačkih vina naročito njene autohtone sorte škrlet na sajmovima i vinskim priredbama, ali i prezentacija običaja i kulture Sisačko-moslavačke županije.

Javni poziv, način prijave te postupak izbora možete pronaći na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije (www.smz.hr). Krunidba Vinske kraljice bit će na dan otvaranja manifestacije «Voloderske jeseni» u Voloderu 2019. godine.


 

Izbor Vinske kraljice održat će se 3. rujna
5.00(1 glas)
Komentara(0)