vrtic2-328x245

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Sunja objavilo je Natječaj za upis djece u program predškole 2019/2020.

Rok za podnošenje prijava na natječaj za upis djece je od  26. kolovoza 2019. do 06. rujna 2019. godine.

Prijave na natječaj se podnose na propisanim obrascima za prijavu u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Sunja. Upisnica se nalazi na internet stranicama Dječjeg vrtića a može se i  osobno podignuti u Dječjem vrtiću.

Detalje Natječaja i popis potrebne dokumentacije možete pronaći i na mrežnoj stranici Općine Sunja.


 

Dječji vrtić Bambi Sunja objavio Natječaj za upis djece u program predškole 2019./2020.
0.00(0 glasova)
Komentara(0)