Budimo povezani

Hej, tražiš nešto?

SMŽ

Župan Žinić predstavio infrastrukturne projekte u 2018. godini

Vrijednost projekata je 220,6 milijuna kuna

Vrijednost projekata je 220,6 milijuna kuna

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić predstavio je u četvrtak 18. siječnja,  projekte koje uključuju gradnju, adaptiranje i opremanje projekata na području županije u 2018. godini. Najveći i najvažniji projekt svakako je rekonstrukcija kompleksa Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak u vrijednosti 106 miljuna kuna. Župan Žinić posebno je istaknuo:

 

 

U planu je i izgradnja Centra za posjetitelje „Crna roda“ u Parku prirode Lonjsko Polje, u sklopu kojeg će biti izgrađen Informacijsko-prodajni centar, dvorana i interpretacijska galerija, sanitarni čvor, multifunkcionalni ulazni trg sa tribinom, edukativni park i parkiralište. Vrijednost projekta je 15,8 milijuna kuna.

U Novskoj će se osnovati poduzetnički inkubator PISMO-NOVSKA, a župan Žinić izdvojio je:

 

 

U ovaj projekt uključeni su Razvojna agencija SIMORA, Razvojna agencija MRAV Kutina, Sisak-projekti i razvojna agencija Glina, a ukupna vrijednost projekta je 25 milijuna kuna.

U planu je i opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području županije, točnije za Dom zdravlja Sisak, Dom zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrina, te 28 koncesionara za djelatnosti obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece te manje infrastrukturne zahvate na zgradama domova zdravlja na 22 lokacije, ukupne vrijednosti 14,9 milijuna kuna.

Jedan od projekata je i energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u školama na području županije u  vrijednosti 33 milijuna kuna. Župan je izdvojio koji će se radovi izvoditi:

 

 

Škole obuhvaćene ovim projektom su OŠ Glina, OŠ Novska, OŠ Sunja, OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, OŠ Topusko,OŠ Gvozd, i OŠ Ivan Goran Kovačić Gora.

Planira se i građenje reciklažnog dvorišta na području općine Velika Ludina, kao i provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenog prikupljanja otpada i ulozi reciklažnog dvorišta u sustavu gospodarenja otpadom. Vrijednost ovog projekta je 2,3 milijuna kuna.

U partnerstvu sa javnom ustanovom za upravljnje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije i Simorom planira se osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA sisačko moslavačke županije. Župan je istaknuo:

 

 

Vrijednost projekta je 17,7 milijuna kuna.

U sklopu projekta Baština Zrinskih-Budućnost Banovine izradit će se  projektna i ostala dokumentacija, obnova kulturnih dobara i stvaranje turističke ponude u svrhu učinkovitog upravljanja i korištenja kulturne baštine. Projekt je vrijedan 5,9 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost svih navedenih  projekata je 220,6 milijuna kuna.

Ove projekte pripremali su Sisačko-moslavačka županija zajedno sa razvojnom agencijom Simora. Osim ovih projekata, Grad Petrinja provodi projekt depriviranih područja u vrijednosti 210 milijuna kuna, a na području Novske provodi se projekt aglomeracije vrijednosti 100 milijuna kuna.

Priremljena su 22 projekta vrijednosti 350 milijuna  kuna  koji se trenutno nalaze u obradi, a za 12 projekata  se čeka odobrenje. To je ukupno gotovo  pola milijarde kuna vrijednosti pripremljenih infrastrukturnih projekata u ovoj godini. Osim njih, ima još pedesetak manjih projekata iz područja socijalne skrbi, zdravstva i slično koji će biti nakanadno prezentirani.

Župan je posebno istaknuo važnost projekata financiranih iz fondova Europske unije jer uz proračun Županije od samo 220 milijuna kuna ne bi bili u mogućnosti financirati sve ove projekte.

 

P1150873

P1150868


 

Još vijesti

Copyright © 2023 Quirinus Portal Sva prava pridržana.